finančné toky s protihodnotou

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: financie, účtovníctvo
Definícia: existujú vždy ako protihodnota reálnych tokov, pričom môžu byť časovo diferencované, t. j. môžu byť súbežné, ale aj následne časovo posunuté, čo je v praxi najbežnejšie
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: finančné toky