finančné toky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: financie, účtovníctvo
Definícia: prelievanie fi­nančných/peňažných prostriedkov medzi rôz­nymi subjektmi v logistickom reťazci, napr. medzi obchodnou firmou a jej vonkajším pros­tredím, v ktorom dominuje ako externý sub­jekt banka a ostatní domáci, ale aj zahraniční obchodní partneri
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: financial flow