externá objednávka

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia, predaj
Definícia: základné spojivo pre distribučnú logistiku dodávateľov a nákup­nú logistiku zákazníkov
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: distribučná logistika, objednávka, interná objednávka
Poznámka: Uplatňuje sa u exter­ných dodávateľov.