distribučná logistika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: oblasť logistiky, ktorá sa zaoberá problémami preklenovania priestorových a časových diferencií medzi oblasťami výroby a spotreby produktov
Zdroj: Šíbl, D. a kol.: Veľká ekonomická encyklopédia. Bratislava: SPRINT vfra 2002.

Kontext: Distribučná logistika má teda riešiť len urči­tý výsek istého obehového procesu, ako jedna zo súčastí marketingovej logistiky.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Synonymum: logistika v distribúcii, logistika distribúcie
Príbuzné termíny: logistika
Cudzojazyčný ekvivalent: en: distribution logistics