exkluzívna distribúcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, marketing, distribúcia, logistika
Definícia: spočíva výlučne na reštriktívnom výbere sprostredkovateľa, zveruje predaj niektorého výrobku buď jednej, alebo veľmi obmedzenému počtu organizácií na určitom území
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Synonymum: výlučná distribúcia, výhradná distribúcia
Príbuzné termíny: distribúcia, sprostredkovateľ
Poznámka: Touto formou distribúcie sa zvyčajne distribuujú tovary, ktoré majú luxusný charakter, značkové a nesubstituovateľné tovary. Exkluzívna distribúcia prostredníctvom vybratých predajní je do istej miery otázkou obchodných zvyklostí. Výlučnú distribúciu možno použiť na distribúciu tovaru, ktorý si vyžaduje vysoký stupeň odborného predaja, potrebuje špecializované vystavovanie na vysokej aranžérskej úrovni, komplikovaný servis pred i po kúpe a veľmi často sa kupuje na reprezentáciu.