etický kódex

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: písomný dokument vyjadrujúci základné pravidlá správania platné pre celú firmu
Zdroj: Šibl, D. a kolektív: Veľká ekonomická encyklopédia - výkladový slovník. 2002.

Príbuzné termíny: etický kódex AMA
Poznámka: Význam etického kódexu spočíva v tom, že objasňuje, aké správanie organizácia očakáva od zamestnanca v rôznych situáciách. Zároveň zámerom organizácie je vštepiť zamestnancom etické dimenzie firemnej politiky a činnosti. Etický kódex pomáha podnietiť a upevniť u novoprijatých zamestnancov na všetkých úrovniach vedomie zodpovednosti, vyvolať v nich potrebu rozmýšľať o svojich skutkoch v etických pojmoch, ako aj rozvíjať hodnoty príslušné ich postaveniu.