etický kódex AMA

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: účastník trhu sa zaväzuje k zodpovednosti za dôsledky svojej činnosti
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Kontext: Tento kódex poskytuje základný prehľad toho, čo marketingoví pracovníci všeobecne považujú za správne a etické pre marketingovú prax. Marketingové kódexy nepokrývajú všetky problémové oblasti marketingu.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.
Synonymum: etický kódex Americkej marketingovej asociácie
Príbuzné termíny: trh, AMA