elektronická burza nákladov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, podnikanie a súťaž, účtovníctvo
Definícia: zložka elektronického trhoviska
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: elektronické trhovisko
Cudzojazyčný ekvivalent: en: e-bourse of costs, en: e-costs bourse
Poznámka: Ide o systém na ponuku a zadávanie prepráv a/alebo kapa­cít nákladnej dopravy prostredníctvom internetu.