dumpingové ceny

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod, ceny
Definícia: ceny preukázateľnejšie nižšie ako ceny porovnateľnej ponuky firmy na domácom trhu, ktoré sa využívajú v snahe o rýchle presadenie sa na trhu
Zdroj: PODĽA Urban, E. a kol.: Medzinárodný marketing. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2001.

Príbuzné termíny: cena, dumping