dodávateľská logistika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: logistika, ktorá sa spája s prá­cou dodávateľov na sprostredkovateľských tr­hoch, trhoch výrobných faktorov
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: logistika
Cudzojazyčný ekvivalent: en: supplier's logistics
Poznámka: Väčšinou ide o jeden z podsystémov dodávateľského reťazca.