doba platnosti patentu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: maximálna doba platnosti patentu je 20 rokov od podania prihlášky za predpokladu platenia ročných udržiavacích poplatkov
Zdroj: Vojčík, P.: Právo priemyselného vlastníctva. Bratislava: Iura Edition 1998.

Príbuzné termíny: patent
Poznámka: Na zaplatenie udržiavacích poplatkov za patenty úrad nevyzýva.