doba platnosti úžitkového vzoru

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: základná doba platnosti úžitkového vzoru je štyri roky od podania prihlášky
Zdroj: Vojčík, P.: Právo priemyselného vlastníctva. Bratislava: Iura Edition 1998.

Príbuzné termíny: úžitkový vzor
Poznámka: Doba platnosti môže byť predĺžená dvakrát o tri roky – vždy na základe žiadosti majiteľa a zaplatenia príslušného správneho poplatku. Maximálna doba platnosti úžitkového vzoru je 10 rokov od podania prihlášky.