diskaunter

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, maloobchodný predaj
Definícia: typ ukrajinskej maloobchodnej predajne so sortiment 1 000 až 1 300 druhov tovaru a optimálnou plochou 400 až 800 m² cielenej na obsluhu spotrebiteľov, ktorí žijú v jej bezprostrednej blízkosti
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: typológia predajní