diferencované ceny

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod, ceny
Definícia: cena toho istého tovaru líšiaca sa podľa klientely alebo trhu
Zdroj: PODĽA Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: cena