consumer-to-business

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: on-line výmena, pri ktorej si spotrebitelia sami vyhľadávajú predajcov, zisťujú ich ponuky, sú iniciátormi nákupov, niekedy dokonca sami určujú podmienky transakcie
Zdroj: Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V.: Moderní marketing. 2007.

Synonymum: C2B
Príbuzné termíny: business-to-consumer, marketing v internetovom veku, spotrebiteľ, consumer-to-consumer, distribúcia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: consumer-to-business