community panel

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Neologizmus [?]

Oblasť: marketing
Definícia: pozri definíciu synonyma

Synonymum: komunitný panel
Poznámka: Community panel je použiteľný pri všetkých klasických prieskumoch trhu - od produktových testov cez prieskumy komunikácie a značky až po spokojnosť klienta. Poskytuje cenné zistenia rovnako ako ad-hoc prieskum, ako aj kontinuálne štúdie, a to kvantitatívne alebo kvalitatívne. Je rýchly a flexibilný, poskytuje hĺbkový pohľad na profil zákazníkov.