cieľový trh

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: časť kompetentného dostupného trhu, o ktorú sa firma rozhodla usilovať
Zdroj: PODĽA Kotler, P.: Marketing Management. Praha: Grada Publishing 2001.

Synonymum: obsluhovaný trh
Príbuzné termíny: kompetentný dostupný trh