cieľové pátranie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: špecializovaný inštitút pátrania spočívajúci v tom, že jediný útvar vykonáva tak administratívne, ako aj výkonné pátranie
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: pátranie, administratívne pátranie, rastrové pátranie
Poznámka: Takýto útvar príjme požiadavku na pátranie po konkrétnej osobe a vykonáva všetky opatrenia vrátane operatívno-pátracej činnosti a využívania informačno-technických prostriedkov na to, aby bola osoba zadržaná a odovzdaná požadujúcemu útvaru. Útvar vykonávajúci cieľové pátranie nepátra po všetkých osobách, ku ktorým dostal dožiadanie, ale uskutočňuje vlastný výber, pretože komplexné úkony smerujúce k zadržaniu hľadanej osoby sú rozsiahle a náročné na použité sily a prostriedky.