administratívne pátranie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: proces vyhlasovania pátrania po osobách a veciach, t. j. spôsob nahlasovania a prijímania takéhoto podnetu, postupy a pravidlá, ktoré upravujú vyhlásenie vyššieho stupňa pátrania (okresné, krajské, celoštátne, medzinárodné)
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: pátranie, cieľové pátranie, rastrové pátranie
Poznámka: Nie je to fyzické pátranie po osobách a veciach.