chránený živočích

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: voľná príroda
Definícia: druhy živočíchov národného a európskeho významu, ktoré ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: nezameniteľné označenie chránených živočíchov, chránená rastlina
Poznámka: Za chránené živočíchy sa považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva, okrem poľovnej zveri. Za chránené živočíchy sa tiež považujú aj také živočíchy, ktorých najmenej jeden z rodičov je chráneným živočíchom.