chránená rastlina

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: voľná príroda
Definícia: druhy rastlín národného a európskeho významu, ktoré ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: chránený živočích
Poznámka: Za chránené rastliny sa tiež považujú aj tie rastliny, ktorých najmenej jeden z rodičov je chránenou rastlinou.