chýbajúce zásoby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: stav, keď druh zásob alebo výrobku nie je na sklade
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: bežné zásoby, skladové zásoby, nulové zásoby