bežné zásoby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, skladovanie
Definícia: zásoby, zabezpečujúce tzv. bežnú činnosť podnikateľského subjektu
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.