cezhraničné sledovanie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: zmluvne upravená forma činnosti pracovníkov bezpečnostných orgánov, ktorí sú v rámci vyšetrovania trestného činu podliehajúceho vydávaniu na území druhej zmluvnej strany oprávnení pokračovať v sledovaní na výsostnom území požiadanej zmluvnej strany, ak táto s cezhraničným sledovaním súhlasila na základe vopred podanej žiadosti
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: sledovanie, cezhraničné prenasledovanie
Poznámka: To isté platí pre sledovanie s cieľom zabezpečenia výkonu trestu. Súhlas môže byť viazaný na splnenie podmienok. Na žiadosť bezpečnostného orgánu zmluvnej strany, na ktorej výsostnom území sa sledovanie vykonáva, sa sledovanie odovzdá jeho pracovníkom.