cezhraničné prenasledovanie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: zmluvne upravená forma činnosti pracovníkov bezpečnostných orgánov, ktorí sú oprávnení pokračovať v prenasledovaní na výsostnom území druhej zmluvnej strany bez jej predchádzajúceho súhlasu, ak príslušné orgány tejto zmluvnej strany nemohli byť s ohľadom na mimoriadnu naliehavosť záležitosti informované vopred, alebo ak nie sú včas na mieste, aby prenasledovanie prevzali
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: cezhraničné sledovanie, štátna hranica
Poznámka: Pracovníci vykonávajúci prenasledovanie nadviažu bezodkladne, spravidla ešte pred prekročením štátnej hranice, spojenie s príslušným orgánom druhej zmluvnej strany. Prenasledovanie musí byť zastavené, akonáhle o to požiada zmluvná strana, na ktorej výsostnom území sa má prenasledovanie vykonať alebo sa už vykonáva.