cestovná rýchlosť

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: podiel dráhy prejdenej vozidlom k celkovému času jazdy vrátane všetkých zastávok a zdržaní
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: cesta, jazdná rýchlosť, požadovaná jazdná rýchlosť, navrhovaná rýchlosť
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: cestovní rychlost