cestné dopravné nehody

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: súhrn nepredvídaných ale spravidla predvídateľných okolností, súvisiacich s porušovaním predpisov o cestnej premávke, majúcich za následok ujmu na živote alebo zdraví osôb, škodu na majetku alebo stav všeobecného ohrozenia
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: dopravná nehoda, cestná premávka