cenová prirážka

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod, ceny
Definícia: sadzba, o ktorú sa môže zvýšiť cena pri dodávke tovaru v nadštandardných podmienkach
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: cena
Cudzojazyčný ekvivalent: en: margin, en: additional charge