cenová hladina

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod, ceny
Definícia: úroveň cien všetkých tovarov a služieb, ktoré sa v určitom okamihu v národnom hospodárstve nakupujú a predávajú
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: cena
Cudzojazyčný ekvivalent: en: price level