celková ponuka

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, predaj
Definícia: všetky tovary a služby určené na predaj na určitom trhu
Zdroj: PODĽA: Šlosár, R. - Šlosárová, A. - Majtán, Š.: Výkladový slovník ekonomických pojmov. Bratislava: SPN 1996.

Synonymum: agregátna ponuka
Príbuzné termíny: tovar, služba, predaj, trh