cash and carry

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: veľkoobchod so samoobsluhou, typ distribučného orgánu, ktorý skladuje tovar, ale nevybavuje objednávky ani nezabezpečuje ich dodávku, nevystavuje faktúry
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: distribúcia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: cash and carry
Poznámka: Je určený drobným maloobchodníkom, remeselníkom i živnostníkom, ale aj konečnému spotrebiteľovi, ktorí si sami tovar vyberú z regálov alebo paliet či kontajnerov, sami si ho naložia, v hotovosti zaplatia a odvezú svojím dopravným prostriedkom. Systém zaplať a odvez (Cash and Carry). V polovici minulého storočia sa začalo touto formou distribuovať v USA, o desať rokov neskôr v Európe. V osemdesiatych rokoch 20. storočia sa v USA zriaďujú pre individuálnych zákazníkov tzv. Buying Clubs, neskôr Membership Warehouse Clubs, ktoré sú zaujímavé tým, že zaplatením ročného poplatku môžu zákazníci nakupovať tovar za maloobchodné ceny (obdoba v SR bol Dingo Club).