buzz marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: technika marketingovej komunikácie, pri ktorej sa propagácia o nových výrobkoch šíri ústnym podaním
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: marketingová komunikácia, word of mouth, virálny marketing
Cudzojazyčný ekvivalent: en: buzz marketing
Poznámka: Tvorcom tejto koncepcie je Mark Hughes, ktorý je autorom knihy Buzz marketing. Buzz marketing môže vznikať aj pri upevňovaní vzťahov s tzv. mienkotvornými vodcami skupín. Na webe tento marketing funguje veľmi dobre prostredníctvom blogov. Definícia hovorí, že buzz marketing upútava pozornosť spotrebiteľov a médií natoľko, že hovoriť a písať o vašej značke alebo podniku sa stáva zábavnou, fascinujúcou a pre média zaujímavou témou.