brand manažér

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Neologizmus [?]

Oblasť: marketing
Definícia: pozri definíciu synonyma
Zdroj: Viestová, K. – Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2011.

Synonymum: manažér značky
Príbuzné termíny: ľudia, manažment, reklama, produktový manažér skupiny
Cudzojazyčný ekvivalent: en: brand manager