blokované zásoby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, skladovanie
Definícia: zásoby, ktoré nie sú určené na expe­díciu a/alebo na spotrebu, až kým o tom ne­bude doručené oznámenie/rozhodnutie
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: bežné zásoby
Poznámka: Používajú sa napríklad na nevyhnutnú kon­trolu kvality. Tieto zásoby sú v evidenčnom systéme uvedené ako blokované, takže sa s nimi nemôžu robiť žiadne transakcie.