blankozmenka

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: štátna správa, finančná inštitúcia, finančné služby
Definícia: dlžnícky cenný papier, vystavený v zákonne predpísanej forme, ktorý predstavuje prísľub vystaviteľa zmenky, resp. dlžníka, zaplatiť určitú čiastku k dátumu splatnosti oprávnenému majiteľovi zmenky, resp. veriteľovi, pričom určité údaje na zmenke nie sú úmyselne uvedené
Zdroj: Gubáňová, M. a kol.: Slovník pojmov z verejnej správy. Nitra: Vydavateľstvo SPU 2017.

Kontext: Zmenka sa stane platnou so všetkými, zákonom predpísanými náležitosťami, až po doplnení týchto údajov do zmenky v zmysle vopred dohodnutého postupu. Predstavuje najjednoduchší spôsob ručenia pri úveroch.

Blankozmenka je v podstate budúcou zmenkou, kedže až po doplnení chýbajúcich údajov sa z nej stane plnohodnotná zmenka.

Zdroj kontextu: Gubáňová, M. a kol.: Slovník pojmov z verejnej správy. Nitra: Vydavateľstvo SPU 2017.
Príbuzné termíny: zmenka