bezpečnostné zásoby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, skladovanie
Definícia: zásoby slúžiace na kompenzáciu požadovaného rozsahu účin­kov rozdielov medzi predpokladanou a aktu­álnou spotrebou a medzi predpokladanými a skutočnými dodacími časmi obstarávateľských/doplňujúcich objednávok
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Pri výpoč­toch bezpečnostných zásob sa berú do úvahy rôzne faktory, napr. úroveň služieb, predpokladané kolísania objednávok a reali­začný čas/dodací čas.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Príbuzné termíny: bežné zásoby