bezhotovostný platobný styk

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: platba, účtovníctvo
Definícia: pre­vod tzv. účtovných peňazí predstavujúcich zápisy na účte a platenie prostredníctvom tzv. peňaž­ných surogátov, ako sú zmenky, šeky a platobné karty
Zdroj: PODĹA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Bezhotovostný platobný styk sa uskutočňuje prostredníctvom bankovej sú­stavy - platby sa prevádzajú prevodom z účtu na účet, teda nevyhnutným predpokladom je otvorenie účtu v banke. V praxi sa najčastejšie využívajú tri druhy účtov, a to bežný účet, kon­tokorentný účet a sporožírový účet.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Príbuzné termíny: platenie, platobný styk, hotovostný platobný styk