autonómne finančné toky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: financie, účtovníctvo
Definícia: finančné ope­rácie, ako sú napr. pôžičky a ich splácanie, pri­ ktorý sa mení zloženie, resp. štruktúra finančného majetku podniku
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: finančné toky