autonómia²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: zamestnanosť, organizácia práce
Definícia: miera, do akej má zamestnanec kontrolu nad svojou prácou
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: pracovné miesto, analýza pracovného miesta
Poznámka: Vzťahuje sa na množstvo voľnosti a nezávislosti, ktorú zamestnanec má.