analýza pracovného miesta

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, organizácia podniku
Definícia: proces zberu, analýzy a usporiadania informácií o obsahu práce s cieľom vytvoriť základ na opis pracovného miesta a podklady na získavanie, vzdelávanie pracovníkov na hodnotenie práce a riadenie pracovného výkonu
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: pracovník, pracovná pozícia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: job analyse