antropomorfizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: sklon vysvetľovať mimoľudskú skutočnosť analógiou s človekom a jeho konaním
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Antropomorfizmus súvisí s animizmom, totemizmom a obsahuje ho väčšina súčasných náboženstiev.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: náboženstvo, mytológia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: anthropomorphism
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Antropomorfizmus