analýza XYZ

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, logistika
Definícia: analýza, ktorou sa zisťuje časový priebeh, t. j. rovnomernosť či nerovnomernosť toku spotreby
Zdroj: Viestová, K. - Štofilová, J. - Oreský, M. - Škapa, R.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2005.

Kontext: ABC a XYZ sú najčastejšie používané analýzy, ktorých výsledky slúžia ako podklad na diferencovanú voľbu spravidla logistických technológií, projektovanie skladov a pod.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.
Príbuzné termíny: analýza ABC
Cudzojazyčný ekvivalent: en: XYZ analysis