analýza ABC

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, logistika
Definícia: analýza umožňujúca získať kontrolu nad sortimentom pretekajúcim logistickým reťazcom (alebo jednotlivým článkom reťazca) z hľadiska podielu sortimentových položiek na toku
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Kontext: ABC a XYZ sú najčastejšie používané analýzy, ktorých výsledky slúžia ako podklad na diferencovanú voľbu spravidla logistických technológií, projektovanie skladov a pod.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.
Príbuzné termíny: analýza XYZ
Cudzojazyčný ekvivalent: en: ABC analysis