analýza DNA

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: oddelenie kriminálneho vyšetrovania
Definícia: metóda kriminalistického skúmania biologických stôp, ktorá spočíva vo vyhľadaní špecifických úsekov ľudskej DNA a ich porovnaní s DNA porovnávacieho materiálu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: kriminalistické skúmanie, kriminalistické metódy