biologické stopy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: oddelenie kriminálneho vyšetrovania
Definícia: živé organizmy, pozostatky živých organizmov alebo výlučky živých organizmov, ktoré súvisia s danou udalosťou a sú skúmateľné kriminalistickými metódami
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: kriminalistická stopa, kriminalistické metódy, špecifické skúšky, bielkovina, ľudský pôvod, zvierací pôvod