alokácia predajne

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, predaj, maloobchod
Definícia: rozlišovanie predajní podľa ich umiestnenia
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Synonymum: stanovište predajne
Príbuzné termíny: predaj
Poznámka: Na základe tohto kritéria sa rozlišujú predajne umiestnené na obchodnej ulici, v obchodnom centre, v obchodno-spoločenskom centre, v meste, v časti mesta, na vidieku, ale i predajne bez predajne.