aktívny odpor

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: verejný poriadok, polícia
Definícia: čin, pri ktorom osoba vynakladá fyzickú energiu na zabránenie vykonania alebo dokončenia služobného zákroku policajtom
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: pasívny odpor
Poznámka: Je to spravidla násilné bránenie policajtovi vo vykonaní zákroku.