afinitný marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: predaj produktov alebo služieb zákazníkovi na základe jeho nákupného správania
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: produkt, služba, zákazník, reklama, marketing v internetovom veku
Cudzojazyčný ekvivalent: en: affinity marketing
Poznámka: Ponuka sa uskutočňuje e-mailovou, on-line alebo off-line reklamou.