afektívna stratégia reklamného posolstva

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: reklamy, ktorých úlohou je vyvolávať pocity alebo emócie a spojiť ich s produktom, službou alebo firmou
Zdroj: PODĽA Clow, K. E. - Baack, D.: Reklama, propagace a marketingová komunikace. 2008.

Príbuzné termíny: reklama, zážitkový marketing, marketingová komunikácia