advertorial

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: informačný článok v platenom priestore, ktorý sa používa vtedy, keď je potrebné kontrolovať presný obsah posolstva
Zdroj: PODĽA Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Kontext: Advertoriály sú tlačené reklamy obsahujúce články, ktoré sa priaznivo vyjadrujú o značke a je značne zložité ich odlíšiť od ostatného obsahu novín alebo časopisov.
Zdroj kontextu: PODĽA Kotler, Ph., Keller, K. L.: Marketing, management. 2007.
Príbuzné termíny: marketingová komunikácia, reklama, značka
Poznámka: Advertorial musí byť riadne označený ako komerčná prezentácia.